Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Bekijk de jaarverslagen van 2020 tot heden.

Mensen in Malawi helpen om op een betere manier voedsel te verbouwen op hun eigen grond, waardoor ze economisch zelfstandig worden en het voedseltekort wordt tegengegaan. Dat is de voornaamste doelstelling van onze stichting. 

Donateurs vragen, begrijpelijk, om transparantie. Dankzij giften kunnen mensen in nood worden geholpen. Onze stichting gaat zorgvuldig met de giften om en zorgt ervoor dat de inkomsten maximaal ten goede komen aan de hulpverlening. 

In onze jaarverslagen blikken wij per jaar terug op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Sinds 2020 werken we aan deze jaarverslagen en zijn deze inzichtelijk voor iedereen die hier interesse in heeft. Zo weet u snel en transparant wat wij bereiken en waar wij aan werken. 

Download jaarverslagen