Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Toekomstplannen tot 2025

In november 2021 zijn we gestart met 5.684 deelnemers in opleiding en 100 professionals. Voor het jaar 2022 staan er 7.000 deelnemers voor het eerste of tweede jaar gepland. Voor de professionals gaan we uit van 500 deelnemers. In totaal betekent dat 10.000 akkers voor het jaar 2022. Dat is 700 hectare. Het gewenste eindresultaat is dat het huidige aantal van 700 hectare op 30 juni 2025 is uitgebreid tot minstens 3.500 hectare waarop mais wordt verbouwd met het Food for Life Malawi systeem. De opbrengst per hectare is ten minste 5.000 kg. Dit betekent tenminste iedere dag een bord eten voor 700.000 mensen. Daarbij komt de spinoff. Naar schatting komen we dan op 1 miljoen mensen.

Oftewel: we hebben dan 3.500 hectare aan akkers waar men zijn mais op een milieuvriendelijke, duurzame en rendabele manier kan verbouwen zonder bang te hoeven zijn voor een misoogst door droogte. De deelnemers hebben hun methode dan aangepast aan de gevolgen van de klimaatveranderingen. Bovendien leren zij hun kinderen hoe je met natuurlijke middelen altijd kunt voorzien in je eigen voedselzekerheid. 

Hoe gaat het verder na 2025?

De afgelopen tien jaar is er heel veel ervaring en kennis opgedaan. Het management staat erg stevig en wordt succesvol vormgegeven door alleen lokale mensen. Door de enorme groei zal de capaciteit moeten meegroeien met de snel toenemende omvang.

Kantoor in Malawi
Nu ons economisch belang veel groter wordt, wil de overheid dat ergens midden in het land een kantoor wordt gevestigd op een fysiek adres. Daarin schuilt het grote gevaar van een hiërarchie die leidt tot lijdzaamheid. Daarom zal een uiterst efficiënt en effectief kantoor moeten worden betrokken in een veilige area waar mensen zich thuis en betrokken voelen.

Zelfstandig blijven doorontwikkelen
Geld- en handelsstromen verlopen digitaal en kunnen vanuit de hele wereld worden aangestuurd. Zolang aansturing (op afstand) en aanmoediging in stand blijven, zal het systeem zich ongetwijfeld uitstekend doorontwikkelen. Dat betekent dat de vier regio’s helemaal zelfstandig blijven, zoals ze dat nu ook zijn. Iedere regio heeft eigen comités, met daarboven een hoofd-comité. Die lokale comités hebben het gedurende vele jaren goed en succesvol gedaan. Ze zullen ook worden opgeleid om de deelnemers in het derde jaar en daarna goed te kunnen managen. De directeuren en comités hebben bewezen dat ze dat echt goed kunnen. Overigens maakt dat de opvolging in al zijn facetten ook veel eenvoudiger. Men heeft bewezen dat men met enkele hints en tips bijna helemaal zelfstandig kan werken.

Volledig zelfstandig zonder externe funding
Zodra Food for Life Malawi in zijn geheel is afgerond, is het systeem zelfredzaam en niet meer afhankelijk van externe funding.

Onze ontwikkelingen

Dit hebben we bereikt

Het project begon in 2012 met 27 boeren en is inmiddels uitgegroeid tot 25.000+ betrokken boeren. Hierdoor hebben 125.000 mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. 

Zo besteden we ons geld

Onze inkomsten worden verantwoord besteed en wij dragen het label van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving. We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen.

Wij strijden tegen honger

Malawi loopt zo’n 70 jaar achter als het gaat om landbouwontwikkeling. Er is droogte, armoede en onvoldoende kennis om het tij te keren. Dagelijks sterven er mensen aan de hongerdood.