Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Food For Life
Food For Life

Wat gebeurt er met uw gift?

Wordt mijn geld wel goed besteed? Dit vragen mensen zich terecht af als ze overwegen een goed doel te steunen. Onze inkomsten worden verantwoord besteed en wij dragen het label van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving. We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen. U kunt er alles over lezen in onze jaarverslagen.

Wat de financiering van het project betreft: middelen worden onder andere verkregen door de verkoop van nieuw woon- en kantoormeubilair via onze webshop Living Fair. Daarnaast wordt via media en via persoonlijke contacten een beroep gedaan op particulieren, kerken, bedrijven en organisaties. 

Omdat de stichting geen betaalde krachten in dienst heeft, wordt al het geld dat binnenkomt – afgezien van een beperkte vrijwilligersvergoeding – besteed aan de doelstelling van het project. Onder die doelstelling vallen uiteraard ook de kosten van de reizen die naar Malawi worden gemaakt. We proberen die kosten zo beperkt mogelijk te houden en houden daarbij rekening met wat nodig is voor degenen die de reizen maken.

Hoeveel giften zijn er nog nodig?

Het uiteindelijke perspectief van ons werk is dat het project verzelfstandigd wordt en dus kan worden voortgezet zonder hulp uit Nederland. Met het oog daarop zijn we er voortdurend op gericht om in Malawi capaciteit op te bouwen die een waarborg biedt voor de continuïteit.

Wij leiden boeren op om volgens onze manier te werk te gaan en te zorgen voor een maximale oogst.
Het belangrijkste obstakel is de financiering van de uitbreiding van 500 naar 7.000 professionals. De overgang van de opleidingsfase naar de professionele fase kost 100 euro. Die kosten worden verminderd met de opbrengst van de zak van 50 kg mais die men tijdens de opleidingsfase terug moet betalen. Per saldo zijn de kosten dan 90 euro per deelnemer. Daarnaast moeten nog de kosten van nieuwe toetreders voor de opleidingsfase worden betaald.

Het gewenste eindresultaat is dat het huidige aantal van 750 hectare, op 30 juni 2025 is uitgebreid tot tenminste 3.500 hectare waarop mais wordt verbouwd met het Food for Life Malawi systeem. De opbrengst per hectare is tenminste 2.500 kg. Dit betekent tenminste iedere dag een bord eten voor 700.000 mensen. Daarbij komt nog de spinoff, wat naar schatting betekent dat we rond de 1 miljoen mensen kunnen voorzien van voedsel. Om dit te bereiken is er nog extra geld nodig, na 2025 moet het project volledig zelfstandig kunnen draaien.

Onze ontwikkelingen

Dit hebben we bereikt

Het project begon in 2012 met 27 boeren en is inmiddels uitgegroeid tot  25.000+ betrokken boeren. Hierdoor hebben 125.000 mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. 

Wij strijden tegen honger

Malawi loopt zo’n 70 jaar achter als het gaat om landbouwontwikkeling. Er is droogte, armoede en onvoldoende kennis om het tij te keren. Dagelijks sterven er mensen aan de hongerdood.

Toekomstplannen

De eigen capaciteit die in de afgelopen jaren is opgebouwd, moet verder worden georganiseerd en geprofessionaliseerd. De komende jaren willen we werken aan volledige onafhankelijkheid.