Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Betrokken boeren
0 +
Food For Life

Wat hebben we al bereikt?

Het project heeft in de afgelopen tien jaar een onstuimige en succesvolle groei doorgemaakt. In die periode is voortdurend gewerkt met dezelfde basisprincipes. Vanuit de projectdoelen die nu bereikt zijn, kunnen we concluderen dat het project is geslaagd en naar een volgende fase moet worden gebracht. 

De eigen capaciteit die in de afgelopen jaren is opgebouwd moet verder worden georganiseerd en gedigitaliseerd. De komende jaren willen we werken aan volledige onafhankelijkheid. Food for Life Malawi is een van de weinige particuliere initiatieven die echt impact maakt. Het is nu een systeem geworden die wereldwijd kan worden toegepast. Een weg uit de dode hoek van de honger naar volledige economisch zelfstandigheid en voedselzekerheid voor velen.

 

Van 27 naar 25.000 betrokken boeren.
Het project begon in 2012 met 27 boeren en is inmiddels uitgegroeid tot een aantal van 25.000 betrokken boeren in 2023. In de afgelopen jaren heeft de stichting het systeem aan tienduizenden mensen geleerd. Sommige deelnemers blijven vanaf het begin. Anderen verlaten het leersysteem en doen het voor zichzelf. Weer anderen kijken de methode alleen maar af en passen die dan toe op hun eigen land.

Ruim 7x grotere opbrengst per akker
Ook in het afgelopen jaar kon worden geconstateerd dat op de akkers waar Food For Life is toegepast de opbrengst vele malen groter was dan bij de traditionele landbouwmethode en dat de kolven er veel beter uitzagen. De productie van maiskolven is sinds het project gestegen van maiskolven ter grootte van een rol pepermunt naar de grootte van twee colablikjes. 

Ruim 125.000 mensen hebben elke dag te eten
Dankzij Food For Life hebben 125.000 mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. Met de traditionele methode, toegepast op hetzelfde aantal akkers, zou dat aantal niet hoger liggen dan 4.500.

Onze ontwikkelingen

Wij strijden tegen honger

Malawi loopt zo’n 70 jaar achter als het gaat om landbouwontwikkeling. Er is droogte, armoede en onvoldoende kennis om het tij te keren. Dagelijks sterven er mensen aan de hongerdood.

Zo besteden we ons geld

Onze inkomsten worden verantwoord besteed en wij dragen het label van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving. We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen.

Toekomstplannen

De eigen capaciteit die in de afgelopen jaren is opgebouwd, moet verder worden georganiseerd en geprofessionaliseerd. De komende jaren willen we werken aan volledige onafhankelijkheid.