Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

De organisatie en het bestuur.

Stichting The Art of Charity ondersteunt het project Food for Life Malawi vanuit Nederland. Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden. Voorzitter is de heer Bo Teerling, die ook het initiatief heeft genomen voor de oprichting van de stichting. Charity heeft een ANBI-status en een CBF-certificaat. Een ANBI-status wil zeggen dat het een goed doel betreft. Een CBF-certificaat geeft aan dat het werk goed wordt uitgevoerd en dat dit regelmatig wordt gecontroleerd. Bij dit schrijven treft u een uittreksel uit het handelsregister aan, het laatste financiële jaaroverzicht, het jaarverslag, de financiële prognose en de vigerende statuten uit 2009. Charity richt zich uitsluitend op de verbouw van mais in Malawi. 

NGO
De in 2015 opgerichte NGO Food For LiFe in Malawi heeft een bestuur dat bestaat uit zes personen. De huidige leden zijn: ds. Maxwell Mzuwe Banda (emeritus predikant en voormalig ambassadeur), Mrs. Cecilia Mseteka (succesvol ondernemer), dr. Mvula (Managing Director and Principal Consultant–Rural Development), Mrs. Rose Wawanya (human resources management), Kingsley Masamba, associate Professor, Food Science en Bo Teerling (namens Stichting The Art of Charity in Nederland; CEO van de NGO).