Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Actie GEEF LEVEN

Sinds haar start in 2012 is het project Food For LiFe in Malawi uitgegroeid naar een zeer succesvol geïmplementeerd biologisch landbouwsysteem in Malawi. De organisatie in Malawi wordt door hen zelfstandig uitgevoerd. Dat doen zij goed.

De laatste stap in dit proces is de omslag naar grootschaligheid en onafhankelijkheid. De nu 7.000 deelnemende boeren hebben ieder 1/7 deel van een acre waarop hen is geleerd ons systeem toe te passen. De benodigde zaaizaden en meststoffen hebben ze vooraf gratis van ons ontvangen. Nadat de oogst binnen is gehaald geven zij één zak terug aan ons. Ca 10%.

Veel deelnemende boeren hebben zelf wel één volle acre eigen land. Wanneer zij twee jaar goed hebben geboerd op 1/7 deel mogen zij doorgroeien naar een eigen acre land. Wij geven hen dan vooraf de middelen voor die acre. Zij geven dan zeven zakken terug. Met de verkoopopbrengst van die zakken mais kunnen wij hen volgend jaar opnieuw voorzien van de benodigd zaaizaden en meststoffen en de kosten van de NGO organisatie betalen. Ieder jaar opnieuw. Indien een deelnemer dat wenst kopen wij zijn meer opbrengst voor een goede marktprijs. Daarmee heeft de boer zelf een positief rendement. Daarmee wordt de hele organisatie in Malawi selfsupporting en volledig zelfstandig.

Afgelopen seizoen zijn de eerste deelnemers overgegaan van 1/7 deel naar een eigen acre. Deze testfase is goed verlopen.

Met het Food For LiFe systeem wordt boeren geleerd op welke manier het systeem werkt. Zonder kunstmest en met uitsluitend natuurlijke middelen. Zij ontvangen vooraf gratis de zaaizaden en meststoffen. Zelf moeten zij het werk op het land doen. Food For LiFe is gebaseerd op de methode en de middelen die de natuur in zich heeft. Met name het gebruik van verrijkte compost. Die werkt als een spons plus dat het de benodigde nutriënten geeft aan de planten. De spons vangt het dagelijkse dauwwater op. Dit is voldoende voor de maisplant om een goede vrucht te geven, ook wanneer de regen onvoldoende is. Hiermee worden de gevolgen van klimaatveranderingen effectief geneutraliseerd.

Stichting the Art of Charity wil de komende maanden haar activiteiten in Malawi graag fors uitbreiden. De organisatie daarvoor staat er. Onze leiders hebben meer dan tien jaar ervaring met de organisatie en implementatie van het FFF systeem. Onze doelstelling is om de productie op te voeren van de huidige 125.000 mensen die nu iedere dag eten hebben naar 1 miljoen mensen iedere dag van eten te voorzien. Daarmee richten wij ons op SDG 2 van de VN, geen honger. Door deze uitbreiding te realiseren zijn er bovendien 7.000 boerengezinnen die uit de greep van Systeem Food For Life Malawi de armoede worden gehaald. Zij hebben dan de mogelijkheid om economisch zeer rendabel hun mais te verbouwen. Daarmee richten wij ons op SDG 1 van de VN, geen armoede. Op welke vrij simpele manier wij dat denken te realiseren kunt u lezen in ons bedrijfsplan welke u hierbij wordt aangeboden.

Omdat er een grote hongersnood dreigt willen wij graag zo snel mogelijk zoveel mogelijk deelnemers laten meedoen op één acre eigen land. Dat kan ook. De hele organisatie, met veel ervaring, staat er klaar voor. Die uitbreiding willen wij realiseren in drie jaarlijkse stappen. De hele operatie voor de komende drie jaar kost 1 miljoen euro. Dat geld is met name nodig om op te schalen van de huidige 700 HA naar 2.071 HA komend seizoen en 2.393 HA volgend jaar en tenslotte 3.357 HA. Hierbij is de grote spin-off die het project heeft niet meegenomen.

De dreigende hongersnood wordt veroorzaakt door geldtekort van de overheid. Die gaf de laatste 50 jaar aan boeren kunstmest tegen een gereduceerd tarief. Door onder anderen de stijgende voedsel/ en kunstmestprijzen had de overheid afgelopen seizoen geen financiële middelen om die ondersteuning te geven. Dat lukte voor slechts de helft. Daardoor is de anders amper toereikende oogst nu gehalveerd. Voedsel onzekerheid voor meer dan 20% van de bevolking is het gevolg. Voor meer dan vijf miljoen mensen ligt de honger en hongerdood op de loer.

Met onze hulpvraag willen wij vooral voorkomen dat met name een miljoen mensen, vooral kinderen en ouderen ondervoed raken of nog erger, de hongerdood moeten sterven.

Wij doen een zeer dringend beroep op u om ons project ruimhartig financieel te ondersteunen.

Oosterwolde augustus 2023.
Bestuur Stichting the Art of Charity
Namens deze Bo Teerling, voorzitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *