Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Doneren voor een duurzame toekomst.

Mede dankzij uw steun konden we zoveel betekenen tot nu toe. Zonder uw hulp konden we dit niet bereiken. Maar we willen graag het gebied en het aantal deelnemers uitbreiden en de laatste stap van het project realiseren: het Mansholt effect. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Steunt u ons?

Waar wordt uw gift aan besteed?

Uw gift wordt gebruikt voor het aanschaffen van zaaimaïs, het geven van trainingen, het opzetten van initiatieven voor de ingrediënten voor de verrijkte compost. Ook voor de Joseph Pilot.

Doneer een gift

Bedrag

U kunt ook een gift overmaken.

Bank: NL29 RABO 0118 3557 32
T.n.v. Stichting The Art of Charity
Anbi: RSIN 822291319