Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Food for life
Malawi

100.000+ mensen hebben elke dag te eten!

Jaarlijks kampt Malawi met voedseltekorten, met soms schokkende hongersnood. De manier waarop maïs werd verbouwd, had een te laag rendement om iedereen van voedsel te voorzien. Dat is de aanleiding geweest om een nieuwe landbouwmethode in te voeren: het project Food For LiFe (FFF). De nieuwe methode werkte! Vandaag zijn meer dan 5000 boeren bij het project betrokken en is de opbrengst 5000 ton mais. Daarvan eet elke seconde iemand in Malawi een bord pap!

12+ jaar

In 2010 is Stichting The Art of Charity opgericht.

7000+

Vandaag zijn meer dan 7000 boeren bij het project betrokken

5000t +

opbrengst van 5000 ton mais.

Wij strijden tegen hongersnood in Malawi.

Malawi, een land in Afrika, dat zo’n 70 jaar achter loopt als het gaat om landbouwontwikkeling. Er is droogte, armoede en onvoldoende kennis om het tij te keren. Dagelijks sterven er mensen, waaronder veel kinderen, aan de hongerdood. Daarom richtte Bo Teerling de stichting ‘The Art of Charity’ op.

Teerling regelde een stuk grond, kocht maiszaden en kunstmest en hielp de boeren de mais te planten. Het was ons doel om de mensen in Malawi advies te geven en nieuwe ideeën op te doen. Hoe kun je maximaal rendement uit je compost halen, hoe ziet een goede verhouding compost eruit, waar moet de compost liggen… Veel inwoners denken dat ze op de juiste manier hun land verbouwen, maar ze deden het helemaal fout.